ALV collage

  • Hjem
  • ALV-Møre og Romsdal - Jeg kan

ALV-Møre og Romsdal - Jeg kan

Alle fortjener å bli forstått!

2016 11 18 klippÅlesund kommune og Milla Says har skrevet intensjonsavtale om et offentlig forsknings og utviklingssamarbeid for å videreutvikle tegn til tale appen Milla Says til det beste for brukerne. Prosjektet er i regi av "Jeg Kan" som har som intensjon å innføre velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestene til mennesker med en utviklingshemming.
I dag, 18.11.16, hadde samskaperne sin første erfaringsutveksling. Deltagerne var ansatte representert fra flere forskjellige boliger for mennesker med en utviklingshemming, Arbeid og sysselsetting, voksenopplæringen og Utviklingssenteret for for HT, Møre og Romsdal. I tillegg til virksomhetene fra Ålesund var også Ulstein kommune med. Ålesund og Ulstein samarbeider gjennom ALV Møre og Romsdal, og deler kompetanse seg imellom. Ulstein er også i gang med velferdsteknologiprosjekt rettet mot samme brukergruppe som "Jeg Kan".

Dagen i dag vakte engasjement og ga videre motivasjon til å fortsette veien mot ende mer treffsikre tjenester!

Milla Says 2 Milla SAys

Brukernes behov i førersetet!

superspeakHva er vel bedre enn at brukernes behov står i førersetet ved produktutvikling og tjenesteinnovasjon? 

Informasjons kick off, "Jeg kan! - forskning".

Jeg kan forskning 1bProsjektet er i gang, og brukere, pårørende og ansatte har deltatt på informasjonsmøte.

Det er stor entusiasme rundt prosjektet, og det faktum at det forskes på innovasjon og velferdsteknologi hos akkurat denne brukergruppen.

Kvalitetssikring med Kahoot

Kahoot 3Kartlegging og kvalitetssikring av velferdsteknologisk kompetanse, ved hjelp av Kahoot Survey!

Samskaping er mer enn et «honnørord»!

IMG 2257
I samskapingsprosesser  går brukere, ansatte,  marked og akademia  sammen i skjønn forening.
«Jeg Kan» prosjektet er med i et offentlig forsknings og utviklingsprosjekt sammen med Superplus AS, der Høgskolen i Oslo/Akershus og Yale University er med som forskningsinstitusjoner.
Superspeak som utvikles av Superplus, er et dynamisk kommunikasjonsverktøy som per i dag er tilgjengelig på ipad. Målsettingen er å hjelpe mennesker med kommunikasjonsutfordringer.
 
Linn Kathrin Frøland Follum (bildet til venstre), som er ansatt i Ålesund kommune og engasjert i «Jeg Kan prosjektet», tar en master ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I sin master, som omhandler læring i komplekse systemer, tar hun utgangspunkt i Superspeak. I sitt prosjekt bruker hun appen til å etablere ulike funksjonelle ferdigheter for deltagerne som er involvert, for eksempel tall/objekt – forståelse. Videre undersøker hun om verktøyet kan bidra til at ferdighetene generaliseres. 
 
I dag har vi hatt workshop rundt bruk av Superspeak. Marie Moksness Bildet under) ledet oss supert gjennom dagen. Marie er ansatt som produktmanager og atferdsanalytiker i Superplus. Marie poengterte at deltagere i «Jeg Kan» prosjektet har bidratt til et bedre brukergrensesnitt og økt funksjonalitet.
IMG 2249
superspeak 2 

Teknologi gir bedre liv.

Artikkel Jeg kan ElektronikkFlott artikkel i "Elektronikk - tidsskrift for IT og telekom" om "Jeg kan"-prosjektet i Ålesund kommune!

Tjenesteutvikling, gründervirksomhet og spillteknologi?

Kim Daniel Arthur superplussHva har tjenesteinnovasjon til felles med gründervirksomhet, og utvikling av spillteknologi?

Gründere er brukerorienterte og endrer seg fort når de ser at tjenestene de tilbyr ikke løser behovet på en god nok måte. Kim Daniel Arthur fra Superplus, holdt et inspirerende og matnyttig innlegg om dette 27.mai. Han fortalte fra sin reise som suksessfull spillgründer rundt om i verden.

Dette brukerperspektivet er også vårt viktigste arbeidsredskap i helse og omsorgstjenestene. Er tjenestene vi gir et resultat av reelt brukerbehov, eller er det andre aspekter som påvirker tjenestene vel så mye?

Kim Daniel Arthur holdt innlegget på en workshop i innovasjonsarbeid hos Bo og miljøtjenesten i Ålesund kommune.

Workshopen er forankret i prosjektet «Jeg Kan», og innføring av velferdsteknologi til mennesker med en utviklingshemning.  Men dagen handlet om mye mer enn velferdsteknologi. Den handlet om den konstante evalueringen av løsning på brukerens behov, og fleksibilitet til å endre seg etter behov. Og den handlet om rebellene og pådriverne. De som kanskje ser brukerens behov aller best og ønsker å få til endring i en stor organisasjon.

Kjernen i dagen var hvordan ivareta engasjement og pådriverkraft på en arbeidsplass for å være mer fleksibel i forhold til endring.

helenWorkshopen ble ledet av Helen Berg fra NTNU. Hun fikk deltagerne ut av komfortsona og utfordret til å tenke stort og nytt! Hva er det dere brenner for? Hva skal til for at dette også kan gjenspeile seg på arbeidsplassen? Hvordan bygger vi arbeidsmiljø som tar vare på og sprer engasjement?

Deltagerne på workshopen var både spenstige og engasjerte, og de viste stor vilje og stort ønske om at pådriverkraft og engasjement skal være en naturlig del av arbeidshverdagen.

Tusen takk til Helen og Kim som kjørte dagen mesterlig sammen, og tusen takk til alle deltagerne!