ALV collage

Kvalitetssikring med Kahoot

Kahoot 3Kartlegging og kvalitetssikring av velferdsteknologisk kompetanse, ved hjelp av Kahoot Survey!

I «Jeg Kan» prosjektet har Memoplanner blitt et viktig verktøy for brukerne. Memoplanner er en digital kalender m.m som gir brukerne forutsigbarhet, trygghet og mestring i egen hverdag. For at personalet skal gi best mulig hjelp er det derfor viktig at de er trygge på verktøyet. Kvaliteten på tjenester som inneholder bruk av velferdsteknologi står ofte og faller på kompetansen de ansatte har tilegnet seg.

For å sikre at alle ansatte har fått god nok opplæring har «Jeg Kan» prosjektet derfor laget et kartleggingsskjema for Memoplanner som viser hva alle skal kunne og en mulighet for å si noe om hva en trenger mer opplæring i, slik at dette kan bli fulgt opp. Når den tilpassede opplæringen er gjennomført skal ansatte gjennom et sertifiseringssystem som sikrer at alle har kompetansen de trenger.

Tillitsvalgt, verneombud, ledelse, prosjektgruppe og ressurspersoner har gått sammen i denne prosessen for å kunne få dette til.

I dag var hele gjengen samlet for blant annet å få informasjon om kvalitetssikringen og for å for gjennomføre kartleggingsundersøkelsen via Kahoot. De ansatte gikk gjennom en survey der de på hvert punkt svarte på:

  1. Ja (de kan det)
  2. Nei, må ha veiledning
  3. Nei, men finner ut av det selv

Ved å benytte Kahoot genereres det automatisk digital svardata direkte i excel slik at den kan brukes og bearbeides etter behov.  På en slik måte får vi en rask oversikt over kompetansen, og kan tilpasse opplæring til den enkelte, som deretter kjører gjennom en sertifisering.

 Kahoot 2Kahoot 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Jeg kan, kahoot, memoplanner