ALV collage

Felles møte om anskaffelse

20170320 102633Rundt 120 personar møttes 20.mars, til felles møte for informasjon og erfaringsdeling om innovativ offentlig anskaffelse av "Helhetlige velferdsteknologiske løsninger".

Møtet ble arrangert i samarbeid mellom Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, ROR-Innkjøp og ALV-Møre og Romsdal. Den første delen av anskaffelsen (pasientvarslingsanlegg for institusjon/heldøgnsbemannet bolig) er nå gjennomført for 14 kommuner, og målet for dagen var å gi en felles orientering om erfaringene så langt og planene for videre prosess for anskaffelse av plattform, trygghetspakke og responssentral.

I tillegg til egne krefter i kommunene var representanter fra Det nasjonale velferdsteknologi-programmet/eHelse Direktoratet og fra Nasjonalt program for leverandørutvikling for å fortelle siste nytt. 

Møtet ble streamet over web-tv og kan sees her

Presentasjoner fra dagen:

20170320 110357

Velkommen

Jonny Indrevåg, leder for innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre: 

pdfPresentasjon_20_mars_2017.pdf

 20170320 102705

Nasjonale føringer, 

Thor Steffensen, Nasjonalt velferdsteknologiprogram/eHelse direktoratet, over skype:

pdf2017-03-10_-_VFT_anbefalinger_-_Thor.pdf

 

20170320 110411

Nasjonalt program for leverandørutvikling, 

Hilde Sætertrø, Prosjektleder: 

pdfInnovativ_anskaffelse.pdf

20170320 114759

Erfaringer fra anskaffelse av velferdsteknologi, 

Gro Berild, prosjektleder Rauma kommune:

 pdfErfaring_fra_anskaffelse_av_velferdsteknologi.pdf

 20170320 12330920170320 123309

Responssentral – Lokalt, regionalt eller nasjonalt. Hva er behovet? Presentasjon av rapport og videre prosess.

Håvard Overå, seniorrådgiver Ålesund kommune: pdfResponssenter_på_Sunnmøre_og_Romsdal_-_konferanse_20.3.17.pdf


Sven Inge Molnes, prosjektleder: pdfPresentasjon_prosjekt_responssenter_20.3.17.pdf

 20170320 131209

 Hvorfor velferdsteknologisk plattform og trygghetspakke?

Bjarne Pareliussen, ALV-Møre og Romsdal: pdfplattform.pdf

Tone Kirkhorn, ALV-Møre og Romsdal: pdfTryggleiksalarmar.pdf

 20170320 133934

 Veien videre, 

Marie Christine Thorstensen, Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre: 

pdfErfaringskonferanse_20.03.2017_Veien_videre_-_Marie_2.pdf

 Kommuner som ønsker å delta i det videre arbeidet ble oppfordret til å ta kontakt med Marie Christine Thorstensen. En forespørsel blir sendt ut til kommunene. 

 

 Emneord: anskaffelse, innovativ, plattform, pasientvarsling, trygghetspakke, responssentral