ALV collage

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Samskaping mellom kommune og leverandør gir verdi!

Samskaping mellom kommune og leverandør gir verdi!

MEMOplanner Launch Norway

 

Memoplanner 3 er lansert og Abilia inviterte Jeg Kan! prosjektet i Ålesund kommune til den offisielle lanseringen, 17.januar. I talene ble det understreket at samarbeidet med prosjektet har vært av stor verdi for Abilia. Det ble fremhevet at samarbeidet har gitt mange gode innspill på ny funksjonalitet gjennom utviklingsfasen, men også at problemer og utfordringer som ble avdekket og løst gjennom betatesterinnsatsen fra Jeg Kan! prosjektet, var et viktig bidrag for ta Memoplanner 3 helt fram til lansering.

 I talene ble det  også framhevet at Memoplanner har vært konsernets største og viktigste løsning helt siden den ble lansert for første gang i 2009. Det forventes at de n nye Memoplanner 3 som er utviklet på helt ny plattform (Android) og med en rekke nye funksjoner og muligheter, vil bli enda større og viktigere for konsernet i årene framover enn løsningen har vært til nå.

 

 

MEMOplanner Launch Norway2Tom Markus Holsbø representerte Jeg Kan! prosjektet og Ålesund kommune ved lanseringen. Under lanseringen fortalte Tom om prosjektets opplevelse av samarbeidet med Abilia AS som leverandør gjennom de mer enn to årene som samarbeidet har pågått. Han så tilbake på tiden før samarbeidet oppstod, hvordan det oppstod, perioden hvor de har samarbeidet om utviklingen av ny funksjonalitet i Memoplanner 3, og perioden som betatestere. Videre delte han erfaringer fra samarbeidet med Abilia, verdien/gevinsten de har fått av samarbeidet og ikkje minst hvordan de opplever og hva de synes om den nye Memoplanner 3. Tom avsluttet talen med innspill om ytterligere ønsker om nye funksjoner for videreutvikling av Memoplanner 3, og viktige faktorer å ha med i videreutviklingen av løsningen for å optimalisere tilpasningen til brukergruppen og bruksmiljøet som Jeg Kan! prosjektet handler om. 

Erfaringene fra samarbeidet mellom Abilia og Jeg Kan! prosjektet viser effekten man kan oppnå ved å gå sammen mot et felles mål om utvikling av teknologi - basert på behov hos bruker og miljøet rundt. 

Vi ser fram til å samle ytterligere erfaringer med bruk av Memoplanner 3 hos ulike brukergrupper og i ulike miljø!

På første bilde ser vi avdukningen ved Jenny og Pontus fra utvikling og salgs og markedssjef Sigmund. På det andre bildet ser vi Tom, fra Jeg Kan! .