ALV collage

  • Hjem
  • Aktuelt
  • 12 kommuner inviterer til dialogkonferanse 13.september.

12 kommuner inviterer til dialogkonferanse 13.september.

Bilde logoar innovativ anskaffelseInnovativ offentlig anskaffelse av helhetlige velferdseknologiske løsninger.

Gjennom utlysning på www.doffin.no inviterer 12 kommuner til dialogkonferanse. Målsetningen er å bygge kunnskap for fremtidige anskaffelser av «helhetlige velferdsteknologiske løsninger»,  gjennom behovsbasert dialog med leverandørmarkedet.  

«Helhetlige velferdsteknologiske løsninger»  omfatter behovsrettede teknologiske løsninger med brukervennlige grensesnitt som kommuniserer med hverandre, gjennom hele tjenesteforløpet (backstage og frontstage).

 

Dialogkonferansen vil omfatte presentasjon av behov, leverandørtorg og 2 innovasjons workshoper.

Veiledende kunngjøring, inklusive dialognotat, ligger ute på https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-232052  Dialognotatet gir en nærmere introduksjon til bakgrunn, behov og planer. Kunngjøringen retter seg mot leverandører av teknologi som kan inngå i, eller legge grunnlag for, helhetlige velferdsteknologiske løsninger.

De 12 kommunene vil være tilstede på konferanse. Andre kommuner, politikere, brukerorganisasjoner og akademia/forskere oppfordres også til å melde seg på. De vil få innsikt i behov, utfordringer, løsninger og ikke minst aktivt kunne delta i workshopene.

Vi må være fremoverlent i mulighetsrommet! Gjennom dialog og samskaping (co-creation) kan vi bygge kunnskap og initiere utvikling. 

PROGRAM FOR DIALOGKONFERANSEN

10.00 - 10.10

Velkommen     

Tore Johan Øvstebø , varaordfører i Ålesund kommune

10.10 - 10.20

Bakgrunn og plan for dagen                     

Tone Kirkhorn, leder ALV-Møre og Romsdal

10.20 - 10.35

Om innovative offentlige anskaffelser

Hilde Sætertrø, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling

10.35 - 10.45:

Overordna behov og utfordringer         

Oddbjørn Vassli, Rådmann Rauma

10.45 - 11.00:

Pause

11.00 - 12.00

Behovspresentasjon og tid for spørsmål/avklaringer

12.00 - 13.30

Leverandørtorg, lunsj og mingling

13.30 - 15.00

Innovasjonsworkshops: Suksessfaktorer og konkrete planer for bedre samskaping som sikrer bedre løsninger raskere.

A: Samskaping

Kontinuerlig dialog og samskaping – hvordan sikre kontinuerlig dialog og samskaping av velferdsteknologiske løsninger mellom kommuner og leverandører?

Kolbjørn Nordvik,  Engasjert Byrå

B: Integrering og brukergrensesnitt

Hvordan sikre god integrasjon mellom ulike velferdsteknologiske løsninger, og hvordan kan vi raskere utvikle bedre brukergrensesnitt?

Therese Sivertsen, Inventas

15.15 - 15.30

Oppsummering og avslutning – kort om veien videre og 1:1 møter.

Jonny Rune Indrevåg, innkjøpssjef i Ålesund kommune og ansvarlig for innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre

 

Dialogprosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative plan

TIDSPLAN

AKTIVITET

10. september 2016

Frist for påmelding til dialogkonferanse til

10. september 2016

Frist for påmelding til leverandørtorg på dialogkonferanse til

13. september 2016

Dialogkonferanse  kl. 10-16
Sted: Bystyresalen, Ålesund rådhus.

16. september 2016

Frist for påmelding til en-til-en-møter og innsending av skriftlig innspillsnotat til

21. september 2016

Frist for innsending av skriftlig innspillsnotat til

26. og 27. september

En-til-en-møter

2016/2017

Kravspesifikasjon(er) på høring på www.doffin.no

2016/2017

Kunngjøring av konkurranse(r) på www.doffin.no

  

Samarbeidet mellom kommunene Aukra, Norddal, Rauma, Sandøy, Skodje, Sula, Stranda, Sykkylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund er etablert gjennom deltakelse i læringsnettverk om innovativ offentlig anskaffelse. Læringsnettverket er initiert av ALV-Møre og Romsdal og Nasjonalt program for leverandørutvikling. Disse er også er pådriver og bidragsyter for at kommunene får gjennomført dialogprosessen.

 

TIDSPLAN

AKTIVITET

10. september 2016

Frist for påmelding til dialogkonferanse til

10. september 2016

Frist for påmelding til leverandørtorg på dialogkonferanse til

13. september 2016

Dialogkonferanse  kl. 10-16
Sted: Bystyresalen, Ålesund rådhus.

16. september 2016

Frist for påmelding til en-til-en-møter og innsending av skriftlig innspillsnotat til

21. september 2016

Frist for innsending av skriftlig innspillsnotat til

26. og 27. september

En-til-en-møter

2016/2017

Kravspesifikasjon(er) på høring på www.doffin.no

2016/2017

Kunngjøring av konkurranse(r) på www.doffin.no