ALV collage

Blinde og svaksynte finner ikke bussen!

blindeforbundetIpsos har på vegne av Norges Blindeforbund gjennomført en omfattende undersøkelse med formål om å kartlegge hvordan det fungerer å nytte offentlig transport og bevege seg i gatene for personer med synshemming.

Resultatene frå undersøkelsen ble presentert på et møte hos Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, i anledning aksjonsveka til Norges Blindeforbund. En andel på 62% av de spurte nytter kollektivt alene «noen ganger, sjelden eller aldri» og av disse svarer:

 

  • 82 % at de ikke klarer å stoppe riktig buss,
  • 73 % klarer ikke å komme seg til holdeplasser, stasjoner og flyplasser,
  • 69 % opplever at dårlig annonsering gjør det vanskeleg å komme seg av på rett sted,
  • 66 % er rett og slett redd for å rote seg vekk.

For mer informasjon om resultatene, se her.

Elevprosjekt

Fagerlia Helse Oppvekst Aksjonsuka2016 4

Mange av resultatene hadde også 3 elever fra Helse og oppvekst ved Fagerlia v.g.skole erfart, gjennom en oppgave de har gjennomført om synshemmede og kollektivtransport. Dette kom klart frem i deres presentasjon av erfaringene fra å prøve seg som synshemmede på busstur. Det var tydelig at opplevelsene hadde gjort inntrykk og skapt engasjement!

Presentasjonen finner du her. 

Møre og Romsdal fylkeskommune er på saka!

Representantene frå blindeforbundet i Møre og Romsdal skryter av samarbeidet med Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Samferdselsavdelingen  jobber aktivt med utbredelse av et sanntidsinformasjonssystem (SIS), som kan bidra til å avhjelpe noen av utfordringene.

TorilKarlsnesViken Samferdselavdeling Fylket  
Toril Karlsnes Viken, rådgiver IKT, presenterte arbeidet som gjøres med SIS.

Basisen i SIS er utstyr på kollektivenheter som kontinuerlig registrerer posisjoner. Innsamlede data bearbeides og kan deles med trafikantene gjennom ulike distribusjonskanaler som for eksempel applikasjoner på mobiltelefon, internett og skilt.

Det er dette systemet som styrer innvendig opprop i buss, viser neste holdeplass, og gir utvendig opprop ved holdeplass. Stemmen man hører på ferga, med sikkerhetsinformasjon, er også knyttet opp mot sanntidssystemet. På denne måten blir sikkerhetsinformasjonen lest opp til riktig tid/sted.

For mer informasjon se her.

Behov og muligheter

Underveis ble det drøftet en del rundt behov og muligheter. Et ønske som ble fremmet rettet seg blant annet mot muligheten for å «booke» plass, eller på annen måte kunne gi bussjåføren beskjed om at noen vil på og kan trenge hjelp. Samtidig må det gjennom universell utforming og andre tiltak gjøres enklere for passasjerer å komme seg til holdeplassen.

Blindeforbundet har laget en film som beskriver hvordan det kan være å ende på feil buss. Denne ligger ute på You Tube her.

NRK Møre og Romsdal var også tilstede og laget en reportasje rundt temaet.