ALV collage

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Tjenesteutvikling, gründervirksomhet og spillteknologi?

Tjenesteutvikling, gründervirksomhet og spillteknologi?

Kim Daniel Arthur superplussHva har tjenesteinnovasjon til felles med gründervirksomhet, og utvikling av spillteknologi?

Gründere er brukerorienterte og endrer seg fort når de ser at tjenestene de tilbyr ikke løser behovet på en god nok måte. Kim Daniel Arthur fra Superplus, holdt et inspirerende og matnyttig innlegg om dette 27.mai. Han fortalte fra sin reise som suksessfull spillgründer rundt om i verden.

Dette brukerperspektivet er også vårt viktigste arbeidsredskap i helse og omsorgstjenestene. Er tjenestene vi gir et resultat av reelt brukerbehov, eller er det andre aspekter som påvirker tjenestene vel så mye?

Kim Daniel Arthur holdt innlegget på en workshop i innovasjonsarbeid hos Bo og miljøtjenesten i Ålesund kommune.

Workshopen er forankret i prosjektet «Jeg Kan», og innføring av velferdsteknologi til mennesker med en utviklingshemning.  Men dagen handlet om mye mer enn velferdsteknologi. Den handlet om den konstante evalueringen av løsning på brukerens behov, og fleksibilitet til å endre seg etter behov. Og den handlet om rebellene og pådriverne. De som kanskje ser brukerens behov aller best og ønsker å få til endring i en stor organisasjon.

Kjernen i dagen var hvordan ivareta engasjement og pådriverkraft på en arbeidsplass for å være mer fleksibel i forhold til endring.

helenWorkshopen ble ledet av Helen Berg fra NTNU. Hun fikk deltagerne ut av komfortsona og utfordret til å tenke stort og nytt! Hva er det dere brenner for? Hva skal til for at dette også kan gjenspeile seg på arbeidsplassen? Hvordan bygger vi arbeidsmiljø som tar vare på og sprer engasjement?

Deltagerne på workshopen var både spenstige og engasjerte, og de viste stor vilje og stort ønske om at pådriverkraft og engasjement skal være en naturlig del av arbeidshverdagen.

Tusen takk til Helen og Kim som kjørte dagen mesterlig sammen, og tusen takk til alle deltagerne!

 

Emneord: Jeg kan, superpluss, Gründer