ALV collage

Smarte offentlige anskaffelser

VelferdsteknologiALV-Møre og Romsdal, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre inviterer kommunene i Møre og Romsdal til "Arena for læring om smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi."

 

Leverandorutvikling logo kort 2Kommuner i Møre og Romsdal, som i resten av landet, står overfor anskaffelser av velferdsteknologi, nå eller i nær fremtid. Det kan være utfordrende for hver kommune å bli kjent med og beskrive egne behov for velferdsteknologi, forberede organisasjonen til å ta det i bruk, vite hva markedet og leverandørene kan levere, og sikre at vi får teknologiske løsninger som er nyttige og gir de gevinster vi er ute etter.

For å imøtekomme denne utfordringen inviterer ALV-Møre og Romsdal, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre kommunene i Møre og Romsdal til "Arena for læring om smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi". Innholdet og antall samlinger blir tilpasset deltakerne sine behov. 

Invitasjon

Les hele invitasjonen her.