Velferdsteknologi og demens

Skrevet .

læringsarena Torhild Holte

Hensikten med læringsarenaen ved NTNU i Ålesund var å få oversikt over status på området og hva vi trenger mer kunnskap om.

De ca 30 deltakerne som deltok aktivt i diskusjonene, representerte ledere og andre ansatte fra kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner og forskere.

 

logo ntnu u slagord ALV logo komplett MR luftrundt vri logo UTH logo

Forsker Torhild Holte og prosjektmedarbeider Kjetil Senum fra Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste innledet med å gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger og gjennom case gi eksempler på ulike former for hjelpemidler som kan støtte mestring og gi trygghet for personer med demens og deres pårørende. Hjelpemidler som GPS, elektroniske dørlås og medisindispensere ansees nå som nok testes for å kunne anbefales. For mange er velferdsteknologiske hjelpemidler med på å sikre trygghet og kan også øke tilgjengelighet og kontakt.

Oppsummering av dagen med fokus på utfordringer videre

Ha nok generelle kunnskaper om spesifikke utfordringer for personer med demens for å finne hva ut som kan være behovet.

Hvem gjør hva i tjenesteapparatet?

Få oversikt over produkt og tilbydere

Skape grunnlag for komplekse intervensjoner

Brit Krøvel - Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal
Helen Berg - Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal og NTNU i Ålesund
Tone Kirkhorn - Prosjektleder ALV Møre og Romsdal, Ålesund kommune
Rigmor Einang Alnes - NTNU i Ålesund og Senter for omsorgsforskning midt- Norge