ALV collage

Skal forske på tjenesteinnovasjon!

IMG 0791 web

Fredag 13. november var det kick-off for forskningsprosjektet «Jeg kan-forskning». Bruk av velferdsteknologi i boliger og livslange tjenester til utviklingshemmede er temaet for forskningen.

På bildet finner du Hildur Alvestad, virksomhetsleder VH Bo og miljøtjenester, Cecilie Campell, prosjektleder «Jeg Kan!», Liv Stette, kommunalsjef, Øivind Strand, Førsteamanuensis Høyskolen i Ålesund, May Østby, førstelektor, Høyskolen i Molde, Anne Jensen, teamleder VH Bo og miljøtjenester, Karl Elling Ellingsen, prosjektleder/ forskningsleder «Jeg Kan!- forskning», professor ved NAKU/ Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg kan!-prosjektet jobber tett opp mot kompetansemiljøet i  ALV-Møre og Romsdal og Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Det sterke samarbeidet med disse miljøene har medvirket til at Jeg kan!-prosjektet har tort å satse, og har nå blitt en viktig medspiller for ALV-Møre og Romsdal med sine erfaringer og sin forskning.

Les hele artikkel på Ålesund kommune sine nettsider her