ALV collage

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Workshop; tilpasning av teknologi til den enkelte.

Workshop; tilpasning av teknologi til den enkelte.

Workshop Abilia"Jeg kan!" er et innovasjons og velferdsteknologiprosjekt i Ålesund kommune, som retter fokus mot mennesker med en utviklingshemming, pårørende og tjenesteytere. Det overordna målet for prosjektet er å bidra til økt livskvalitet hos bruker, ved systematisk innføring av velferdsteknologi.

Prosjektet gjennomførte 25. og 26.august en workshop sammen med Abilia (leverandør av MEMOplanner og RollTalk) og voksenopplæringen, hvor brukerne sine erfaringer og prosjektet sin kartlegging av mulige endringer ble formidlet.

Målet for workshopen var at denne kompetansen tilsammen skulle føre til enda bedre løsninger.

Brukerene i prosjektet er nå i gang med utprøving av MEMOplanner. MEMOplanner er et kommunikasjonsverktøy, som kan tilpasses hver enkelt bruker. Her har de en bildebank med referanser de kan bruke for å kommunisere med, de har en dagsplan og ukeplan med avtaler og påminninger, så dagen blir mer forutsigbar.  De kan opprettholde kontakt med familie og venner gjennom Skype. En kan også sende og motta SMS, der de som ønsker lyd istedenfor tekst kan få det. Vi ser også nærmere på RollTalk, som er tilnærmende likt og som også blir testet sammen med bruker, her kan vi også legge til omgivelseskontroll som funksjon. Begge produktene er levert gjennom NAV hjelpemiddelsentralen.

Behov, løsning, test: Ut fra kartlegging av behov til bruker, har vi sett at det må gjøres noen individuelle justeringer slik at løsningene kan bli enda bedre.Det å innføre velferdsteknologiske løsninger er bare en del av prosjektet. Tilpasningen av det enkelte produkt til bruker, er helt avgjørende for at bruker skal få maksimalt utbytte. For å få best mulig løsning har vi testet produktene opp mot behovet, sammen med bruker.

For å komme videre etter testingen inviterte vi Abilia, som er leverandør av MEMOplanner og RollTalk, for å videreformidle brukeren sine erfaringer og vår kartlegging av mulige endringer. Dette gjaldt både MEMOplanner og rolltalk. Abilia kjenner produktene sine best, og bruker kjenner sine behov best. Vi inviterte også ressursperson fra voksenopplæringen, som har god kompetanse på RollTalk. Målet for workshoppen var at denne kompetansen tilsammen skulle føre til enda bedre løsninger.

Workshop Tom og AbiliaDet ble jobbet intenst i to hele dager for å diskutere/prøve oss frem til gode løsninger, og for å justere produktene etter ønske. Justeringene ble gjort på kveldstid sammen med bruker. Noen av «ønskene» tok Abilia med seg tilbaket til teamet sitt, for å se om det kan realiseres.

Evaluering av opplegg: Denne erfaringen var for bruker og prosjektgruppe en optimal måte og jobbe på. Abilia satte også pris på samarbeidet, og kommer til å følge prosjektet «Jeg Kan» tett. Det er vi svært glad for. Dette er en vinnvinn situasjon for alle parter! Målet for workshoppen ble nådd, og vi lærte mye av hverandre.

Workshop deltagere: Øystein Johnsen og Sigmund Lundby fra Abilia. Siri Teialeret fra voksenopplæringen. Fra prosjektgruppe og personalgruppe: Anne Jensen, Marita L. Johnsen, Katrin Sperre, Mariann Svoren, Harald Strandabø, Hildur Alvestad, Tom M. Holsbø og Cecilie Campbell. I tillegg var brukere i prosjektet til stede på kveldstid.