ALV collage

Workshop i ALV

Integrasjon mellom ulike systemer og leverandører er utfordrende og krever samhandling.

 Leverandørsamarbeid

ALV-møre iviterte tidligere i høst til Workshop i ALV-leiligheten. Bakgrunnen for invitasjonen er utfordringen kommunene står ovenfor i forbindelse med overgang fra analog til digital trygghetsalarm. I forbindelse med denne overgangen er det mange kommuner som må skifte ut alle sine trygghetsalarmer. Det innebærer en stor kostnad å skifte ut trygghetsalarmene, og kommunene er opptatt over å gjøre en "nyinvistering"  som kan bidra til å gjøre det mulig for flere å bo i egen bolig lengre. 

Man ser at det er aktuelt å benytte basen for trygghetsalarmen til andre varslingsalarmer som brann, fall, gps, sengematte m.m., så kalte trygghetspakker. Fra sentralt hold ble det i tidligere i år gitt signaler om å vente med utskifting av trygghetsalarmer til Helsedirektoratet kom med sine anbefalinger på det velferdsteknologiske området. Disse anbefalingene går blandt annet på teknologiske funksjoner som bør være i basen for trygghetsalarmen/trygghetspakken.

Det er mange leverandører og produkter ute på markedet, og de færreste har varslingsteknologi som er tilpasset alle brukerbehov. Kommunene har derfor behov for å shoppe varslingsteknolgi fra ulike produsenter, og koble den opp mot samme base. Det er nødvendig for kommunen å koble opp mot samme base for å klare å ha oversikt over alarmer og varslinger på en trygg og oversiktelig måte.

Dagens workshop gikk på å prøve å koble sammen og identifisere utfordringer for å få dette til. Tilstede var Relacom med sin trygghetspakke, Demenshjelpen med gps klokke, Vision som produserer gps klokken som Demenshjelpen selger, NAV hjelpemiddelsentral med varslingsmatte for seng og dør, IT sjefen i Ålesund/e-kommune samarbeidet på Sunnmøre med sin kunnskap om eksisterende systemer og krav for integrering, Ålesund kommune (prosjektsamarbeid med Herøy, Vanylven, Ørskog og Ulstein) som jobber med utprøving av gps og kartlegging av trygghetspakker/mottakssystemer, Curacom med sine alarm- og kommunikasjonsløsninger, Professor i IKT ved Høgskolen i Ålesund og leder for ALV-møre fra Ålesund kommune.

Mye god læring i dag, og samarbeidet fortsetter. Relacom vil montere sin trygghetspakke i ALV-leiligheten og koble på varslingshjelpemidler fra NAV-hjelpemiddelsentral til utprøving og demonstrasjon. Demenshjelpen og Vision jobber for å koble sammen  gps-klokken med Relacom og Curacom, dette vil også bli prøvd ut i ALV leiligheten når det er klart. Vi gleder oss og vil dele resultatet her på siden når det er klart.